hvad HAndler ESI 360 om?

Vores mission her i livet er at hjælpe virksomheder med at knække kurven inden for eksekvering, strategi og innovation. Der er mange 'best practises' inden for disse felter, og der kommer flere nye til for hver dag. Det er bare vores indtryk, at du ikke nødvendigvis får nemmere ved at nå dine mål, fordi der kommer flere til. Selvom 'best practice' kan lære os meget, er sandsynligheden for, at det er den bedste løsning i din specifikke kontekst, ikke stor. Vi tror på løsninger, der er tilpassede dig, din situation og dine ambitioner.

Heldigvis møder vi mange administrerende direktører, direktører, ledere og senior specialister, der brænder for at omsætte dette til konkrete resultater i deres organisation. Disse mennesker kan dog godt føle sig alene. De har nogle gange svært ved at identificere alt det de ikke ved, men burde vide og de har, ligesom alle andre, behov for konkret hjælp og sparring for at sikre at deres ambitioner bliver til resultater.

Vores professionelle netværk ESI 360 skal være en af de trædesten, som ledere kan anvende i forhold til at løfte deres organisation til det næste niveau.

Vi har valgt at kalde det ESI 360, fordi vi tror på, at den reelle værdi ikke kun bliver skabt netværksmøderne, men i lige så høj grad på de 360 dage, hvor netværket ikke er sammen.

De 3 hovedområder: ESI

Eksekvering. Dette område handler om alle de begreber, processer, kompetencer og metodikker. der skal til for at eksekvere de ambitioner, du har på kort og lang sigt. Eksekvering handler om at komme i mål med planen og at sikre, at I gør det så hurtigt og effektivt som muligt. Derudover handler det også om dig som eksekveringsleder. Hvornår er du selv en barriere for virksomhedens eksekveringsevne?

Strategi. Her udforsker vi nødvendigheden af at arbejde strategisk. At arbejde med måden I udvikler planen og de forudsætninger, der skal være opfyldt for, at I får en strategi som både gør jer unikke og som er eksekverbar. Vi arbejder også med din evne som strateg og din rolle i forhold til at sikre, at I får opsamlet den rigtige information på de rigtige tidspunkter

I
nnovation. Vi orker ikke at tale mere omkring disruption og frygten for, at andre ødelægger jeres forretningsmodel. Til gengæld vil vi gerne tale om innovationsevne og muligheden for at ødelægge sin egen forretningsmodel på en konstruktiv måde. Innovation for os er ganske enkelt nye måder at skabe værdi på. Fælles for dem er, at du som leder står som central figur i måden, I oparbejder evnen til at innovere i jeres virksomhed.


Udfordringer I andre netværk

  • Der er for meget fokus på inspiration og ny viden og for lidt fokus på at bruge netværkene til at få udført opgaver i praksis

  • Netværksdeltagerne er for forskellige både når det handler om typer af virksomheder, størrelser, roller og aktiv deltagelse på netværket

  • Der er for lidt handling mellem netværksdagene og for lidt hjælp til at oversætte ny viden til praksis

  • Der er forskellige motivation for at deltagelse i netværket. F.eks. at nogle i netværket ønsker at sælge, mens andre forsøger at dygtiggøre sig

Hvad vi tilbyder i ESI 360?

  • 4 netværkssamlinger årligt, hvor første samling er med overnatning og socialt arrangement, så der er mulighed for at lære andre at kende

  • Konkrete praktiske værktøjer, som der kan arbejdes med mellem møderne. Så udbyttet bliver andet end inspiration

  • Et årligt virtual advisory board møde, hvor vi faciliterer et møde mellem dig og udvalgte eksperter, som hjælper jer med en konkret problemstilling, som I vælger

  • Vi hjælper jer med at finde den viden, som I har brug for. Så hvis I har et emne, som I gerne vil blive klogere på, så finder vi relevante artikler og kontaktpersoner


Indsigt

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out