Login for medlemmer Member Login
Login for medlemmer
Welcome, (First Name)!

Glemt? Vis
Log ind
Enter Member Area
Log ud

hvad HAndler ESI 360 om?

Vi møder mange administrerende direktører, ledere og senior specialister, der brænder for at omsætte ambitioner til konkrete resultater i deres organisation. Desværre har disse mennesker til tider en følelse af at stå alene. De har nogle gange svært ved at identificere alt det de ikke ved, men burde vide og de har, ligesom alle andre, behov for konkret hjælp og sparring, hvis de skal nå deres mål.

Vores professionelle netværk ESI 360 er en af de trædesten, man som leder kan anvende i forhold til at løfte sin organisation til det næste niveau.

Vi har valgt at kalde det ESI 360, fordi vi tror på, at den reelle værdi ikke kun bliver skabt netværksmøderne, men i lige så høj grad på de 360 dage, hvor netværket ikke er sammen.

De 3 hovedområder: ESI

Eksekvering handler om alle de begreber, processer, kompetencer og metodikker. der skal til for at eksekvere de ambitioner, du har på kort og lang sigt. Eksekvering handler om at komme i mål med planen og at sikre, at I gør det så hurtigt og effektivt som muligt.

Strategi handler om måden I udvikler planen og de forudsætninger, der skal være opfyldt for, at I får en strategi som både gør jer unikke og som er eksekverbar. Vi arbejder også med din evne som strateg og din rolle i forhold til at få opsamlet den rigtige information på de rigtige tidspunkter

Innovation
handler om jeres innovationsevne og muligheden for at udfordre jeres forretningsmodel på en konstruktiv måde. Innovation for os er ganske enkelt nye måder at skabe værdi på. Fælles for dem er, at du som leder står som central figur i måden, I oparbejder evnen til at innovere i jeres virksomhed.


Udfordringer vi ser I andre netværk

  • Der er for meget fokus på inspiration og ny viden og for lidt fokus på at bruge netværkene til at få udført opgaver i praksis

  • Netværksdeltagerne er for forskellige både når det handler om typer af virksomheder, størrelser, roller og aktiv deltagelse på netværket

  • Der er for lidt handling mellem netværksdagene og for lidt hjælp til at oversætte ny viden til praksis

  • Der er forskellige motivation for at deltagelse i netværket. F.eks. at nogle i netværket ønsker at sælge, mens andre forsøger at dygtiggøre sig

Hvad vi tilbyder i ESI 360?

  • 4 netværkssamlinger årligt, hvor første samling er med overnatning og socialt arrangement, så der er mulighed for at lære andre at kende

  • Konkrete praktiske værktøjer, som der kan arbejdes med mellem møderne. Så udbyttet bliver andet end inspiration

  • Et årligt virtual advisory board møde, hvor vi faciliterer et møde mellem dig og udvalgte eksperter, som hjælper jer med en konkret problemstilling, som I vælger

  • Vi hjælper jer med at finde den viden, som I har brug for. Så hvis I har et emne, som I gerne vil blive klogere på, så finder vi relevante artikler og kontaktpersoner


Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out