Travlt med det forkerte?

Der er travlt i el-installationsbranchen. Men har virksomhederne travlt med det rigtige? En stor del af mellemsegmentet udviser en stigende toplinje, samtidig med at man har en faldende bundlinje. Skal den kurve vendes, er det ikke nok bare at optimere løbende på den daglige drift. Der er et behov for at træffe strategiske valg omkring, hvad man vælger til, og hvad man vælger fra. 

 

Formel 1 og el-installationsbranchen 

Hvad skal der til at for at blive en succes i Formel 1? Og hvad har det med el-installationsbranchen at gøre?  

De fleste, der kender lidt til Formel 1, vil nok sige, at de mest succesfulde hold er dem, der er dygtigst til at optimere og tilpasse bilen igennem hele sæsonen og selvfølgelig også dem, der har de bedste kørere bag rettet.  

Dette er bestemt også vigtigt, men det er dog kun én side af historien. Den anden side handler om sæsonskifte. Hver gang en ny sæson starter i Formel 1, er der en risiko for, at reglerne bliver lavet om i forhold til f.eks. hestekræfter, downforce og tankspecifikationer. Derfor skal holdene nogle gange gentænke deres biler helt fra bunden for at være sikre på, at de overholder de nye krav og regler. Det er altså ikke nok at optimere løbende. Nogle gange bliver holdene også tvunget lave mere radikale ændringer. 

Når man er i dialog med de mellemstore virksomheder i el-installationsbranchen, så er der ingen tvivl om, at driften som regel vejer tungt. Der løbes som regel efter det, der haster og er vigtigt lige nu. Der er altså stort fokus på den korte bane. Det har altid været en svær øvelse at sige nej, når kunden banker på døren og f.eks. gerne vil have beregnet et tilbud. Udfordringen kan dog være, at forretningen i typisk ender med at udvikle sig i den retning, som kunderne trækker i. Dermed kan udviklingen komme udenfor den enkelte virksomheds egen kontrol). Derfor er det ikke nok at tænke på de løbende optimeringer, som kommer af at arbejde med driften. Der er også et behov for prioritering og for at tænke mere langsigtet og strategisk, så virksomhedens kurs kommer mere indenfor den enkelte direktørs egen kontrol.  

 

Mellemsegmentet vækster på toppen, men ikke på bunden 

I byggebranchen generelt er det én ting at vækste på toppen, men noget andet er at gøre det på bunden. Det sværeste er ikke at vinde tilbud og udbud, men derimod at få lønsomheden til at følge med og at sikre, at den er under kontrol gennem hele byggeprojektet. 

El-installationsbranchen er ikke nogen undtagelse for dette fænomen. Kigger man på regnskaberne for mellemsegmentet i branchen (70-250 ansatte), viser det sig at 22% af virksomhederne udviser stigende toplinje (bruttofortjeneste), samtidig med at virksomheden har en faldende bundlinje*.

Dette understøttes af tal fra Tekniq, som viser, at netop de mellemstore virksomheder har en størrelse, som gør dem sårbare, da de befinder sig i en overgangsfase, hvor ”smådriftfordelene” i form af overskuelighed, fleksibilitet og omstillingsevne forsvinder, og hvor der typisk er brug for professionalisering af ledelse og styring, for at sikre en effektiv udnyttelse af virksomhedens ressourcer og kapacitet, samt styring af omkostningerne. 

 

Mindre forretningsaktivitet giver større overskud 

Et sted at starte i forhold til at skabe lønsomhed kunne handle om overblikket over den interne projektøkonomi. Hvad er det rent faktisk, vi bruger vores tid på, og hvor er det, vi tjener vores penge? 

Det kan lyde banalt, men i en travl hverdag kan overblikket let drukne i drift, fordi det er svært at sige fra, og fordi det skaber en vis form for tryghed at have en stor stak ordrer på bordet. Men det at skabe lønsomhed handler i høj grad om at turde at vælge til og fra. 

Dette understøttes af tal fra Tekniq, som viser, at mellemstore el-virksomheder med den bedste indtjeningsevne er kendetegnet ved en noget mindre forretningsaktivitet (målt på bruttofortjeneste) (index 89), men også et lavere omkostningsniveau (index 86) end virksomheder i samme størrelse med et gennemsnitligt indtjeningsniveau. 

Det indikerer, at størrelse og volumen ikke nødvendigvis fører til bedre indtjening. I stedet er det ledelsens evne til effektivt at styre omkostningerne og øge produktiviteten på de rigtige projekter, der er afgørende for indtjeningsevnen. 

 

Prioritering skal gøre, at vi har travlt med det rigtige 

For at vende tilbage til Formel 1, så er det altså ikke nok at optimere løbende på den daglige drift og kun blive mere effektive til det, man allerede gør. Det er en nødvendighed at stille sig selv nogle mere strategiske og langsigtede spørgsmål. Hvilke konkrete mål har vi som virksomhed? Hvilke markeder og ydelser vil vi fokusere på? Hvordan vil vi differentiere os fra vores konkurrenter, og hvad betyder det for vores organisation? Uden svar på spørgsmål som disse, som giver en klar retning for prioritering, er det vanskeligt at øge bundlinjen. 

Det er de færreste virksomheder i el-installationsbranchen, der vil sige, at de ikke har travlt. Men tendensen til at have vækst på toppen og tab på bundlinjen, retfærdiggør at man spørger, om virksomhederne i branchen har travlt med det rigtige. 


* Tallene er baseret på en 5-årig tendenslinje over regnskabstal

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out