Hvorfor lader vi ikke dårlige projekter dø?

De mange gode intentioner kan nemt hobe sig op.

Ifølge artiklen ‘Too Many Projects’ (find den her), sker det typisk fordi:

(1) vi har ikke overblikket omkring den arbejdsbyrde vores intentioner fordrer,

(2) vi har svært ved at se på tværs af afdelinger og projektsammenhæng i resten af virksomheden,

(3) vi er for tungt investerede i 'signatur' projekter, økonomisk og politisk internt; jeg støtter dit projekt hvis du støtter mit

(4) intentionerne bliver hængende fordi vi aldrig fik allokeret de nødvendige ressourcer til at få dem eksekveret

(5) projekter som ikke tilstrækkeligt løser det reelle behov eller i virkeligheden er eksekveret som lappeløsning

(6) omstruktureringer og nedskæringer uden revurdering af opgaver og arbejdsbyrde

(7) ingen formaliseret proces til at lukke projekter og gode intentioner ned

Heldigvis byder Rose Hollister og Michael D. Watkins også på nogle gode bud på løsninger i artiklen her, men indledningsvis er ovenstående en god påmindelse som, hvis adresseret, kan skabe plads og kapacitet til hurtigere og mere effektiv eksekvering.

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out