Er vi gode nok til at skelne mellem støj og svage signaler?

Vi kan nok trække mange eksempler ud af hatten, men Three Mile Island ulykken rammer på den hårde side. Den indtraf i 1979; 14 år og 1 mia. dollars senere var der ryddet op.

Dengang vurderede man, at det var umuligt at skelne de svage signaler i kernekraftanlægget fra almindelig 'støj'. Man indskød at hændelsen var 'uventet, uforståelig, ukontrollérbar og uundgåelig'. Men alle signaler var der, sort på hvidt endda; organisationen havde bare ikke kapacitet til at lytte.

Jeg ser nogle paralleller. En af de større udfordringer inden for eksekvering af strategi og innovation, handler om hvor lidt vi lytter (eller træner at lytte), hvor svagt vi reagerer på svage signaler, og hvor meget støj vi slipper ind i vores beslutninger omkring til- og fravalg i strategien.

Det kan være at vi har forbindelsen her til, at så mange små og mellemstore virksomheder reelt ikke har en strategi? Vi har meget at lære fra såkaldte HROer (High Reliability Organisations), hvor pålidelighed er alt og svage signaler med store konsekvenser er hverdag.

Det de bedste HROer lykkes med over tid, er læringskulturen. Del, like og kommentér gerne. Vi brænder for eksekvering, strategi og innovation og jeres erfaringer og kommentarer er vores ilt.

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out