Hvordan vælger du det rigtige ledernetværk?

Et netværk er ikke bare et netværk. Der findes mange forskellige slags netværk derude, som er forskellige i forhold til indhold, struktur og tilgang. Derfor kan det være svært at holde overblikket og finde vejen ind til det rigtige netværk. Udfordringerne kan ofte være, at man som leder føler, at man sidder alene med sine udfordringer, men at man af og til kan være begrænset af sine egne erfaringer. Netværk kan være en løsning på dette, men vi erfarer dog at for mange ledere oplever, at deltagerne på netværk er for forskellige, at der er lavt engagement og at for mange grundlæggende ikke brænder for det netværk, som de er havnet i.

Hvis du står og overvejer at melde dig ind i et netværk, så er her vores guide og anbefalinger til, hvad du bør overveje i processen. Først og fremmest handler det om, at du selv er afklaret med, hvad du ønsker at få ud af et netværk, hvad du ønsker at bidrage med, og at du finder et netværk, hvor de andre deltagere brænder for de samme tilgange til et netværk som dig selv. 

 

Udbuddet af netværk

Interessen for ledernetværk stiger både i Danmark og i udlandet. Det skyldes uden tvivl flere ting, men en af de primære er, at vi lever i en tid med en overflod af information. Ledere bliver typisk tæppebombet med information, fordi de skal kunne følge med i en hurtigt omskiftende hverdag. Den store mængde af information er som udgangspunkt en god ting, fordi det åbner op for flere valgmuligheder. Bagsiden er, at det kan være svært at sortere i de mange input. Derfor søger flere og flere ledere mod netværk, der kan hjælpe dem med at overskue informationen, samt muligheden for at møde mennesker, som står overfor lignende problemstillinger. 

En god markør for at ledernetværkene bliver mere populære ses tydeligt ved at kigge nærmere på konkurrencesituationen for netværk. Efter VL Grupperne i mange år var stort set enerådende indenfor topledernetvæk, har området i dag i udviklet sig til en kommerciel slagmark. Flere større spillere er kommet til som f.eks. Presidents Institute, F5, EGN (Netværk Danmark) og Center for Ledelses netværk. Derudover er der også kommet mange nichespillere, som tilbyder netværk indenfor fagligt specifikke områder.


Kriterier for at vælge det rigtige netværk

Det større udbud af netværk, gør det ikke nødvendigvis nemmere for dig at finde det rigtige netværk. Derfor bliver det naturlige spørgsmål, hvordan du bedst navigerer i junglen af netværk. Det er der naturligvis mange måder at gøre på, men vi foreslår, at du bruger følgende to akser til at navigere efter, når du leder efter det rigtige netværk for dig.


Eksekvering eller inspiration

Nogle ledere ønsker at arbejde med eksekvering i netværket. De foretrækker at indholdet i netværket er vendt mod dem og deres forretning, og de ønsker at de problemstillinger, som bliver adresseret, handler om, hvad der rent faktisk kan gøres for at overkomme de konkrete udfordringer.

Andre ledere ønsker primært at blive inspireret. For dem handler det mest om at få nye input og viden, som kan være brugbart fremadrettet. Det behøver ikke være konkret i forhold til, hvad man skal gå hjem og gøre anderledes. Derimod er netværket mere et pusterum og et frirum, hvor der er mulighed for at samle inspiration til at reflektere over, hvilke muligheder man har fremadrettet.


Salg eller sparring og personlig udvikling

Nogle netværk er centrerede om at skabe mulighed for salg enten i netværket eller i netværksmedlemmernes netværk. Det betyder ikke, at man ikke er glad for den sparring og udvikling, der følger med netværket, men blot at en af de primære årsager til at tilslutte sig, handler om at skabe genveje til salg.

På den anden side er der ledere, der foretrækker at deltage i netværk, hvor der ikke er fokus på salg, men hvor fokus i højere grad er på sparring med netværksgruppen omkring de input man får, samt den personlige udvikling.

 

Hvad skal jeg tænke over, inden jeg vælger netværk?

Som illustreret ovenfor er din sandsynlighed for at finde det rigtige netværk størst, hvis du er afklaret med, hvad du ønsker at få ud af et netværk, og hvem du tror ville kunne give dig mest værdi.


Disse spørgsmål er gode at stille dig selv før du vælger netværk:

1) Ønsker jeg primært ny viden og inspiration? Eller ønsker jeg konkret sparring i forhold til, hvordan jeg går hjem og eksekverer

2) Ønsker jeg at indgå i et netværk for at få adgang til potentielle nye kunder? Eller ønsker jeg et netværk, som giver sparring og personlig udvikling?

3) Ønsker jeg deltage mere passivt, hvor min primære aktivitet er under netværks-møderne? Eller ønsker jeg deltage mere aktivt? Min primære aktivitet er mellem netværks-møderne?

4) Ønsker jeg at arbejde med emner i armslængde? Eller ønsker jeg at arbejde med emner fra min egen hverdag?

5) Ønsker jeg en større og mere åben netværksgruppe? Eller ønsker jeg en mindre og mere fortrolig netværksgruppe?

6) Ønsker jeg at sidde med deltagere, der ligner mig selv? (samme branche og stilling). Eller ønsker jeg at sidde med deltagere, der er forskellige fra mig selv?

Du kan med fordel også spørge din kommende netværksudbyder om ovenstående. Hvis de mener, at du får det hele, skal du højst sandsynligt finde en anden samarbejdspartner, da ingen kan være lige gode til alt. Vælg i stedet dem, der er er afklarede med deres position og det udbytte de kan tilbyde deres medlemmer.


Hvad findes der på markedet?

At danne sig et overblik over det samlede danske marked for netværksudbydere er en større opgave. Dog har vi nedenfor, samlet en kort liste over nogle af de netværk, der findes og beskrevet hvad de tilbyder.

Dansk selskab for virksomhedsledelse (VL)

Tilbyder netværksgrupper, der er organiseret af 30-45 medlemmer. Der er fokus på at udveksle erfaringer og drøfte holdninger med andre på samme ansvarsniveau. Den enkelte gruppe bestemmer selv sine aktiviteter, herunder mødefrekvens og emnevalg – dog er der mindst 8 møder om året.

Pris: Ikke oplyst

Gruppestørrelse: 30-45

Medlemsbase: 3865

Link: https://vl.dk/


EGN Danmark

Et af Danmarks største professionelle netværk med en mission om at være førende inden for videns- og erfaringsudveksling mellem ledere. Ens personlige EGN-gruppe giver adgang til et fortroligt sparringsrum, og som medlem af EGN får du direkte adgang til erhvervsledere og specialister over det meste af verden.

Pris: Ikke oplyst. På hjemmesiden står der: ”Varierer prismæssigt afhængigt af dit ledelsesmæssige niveau og de specifikke medlemsfordele, som er tilknyttet den enkelte gruppe”

Gruppestørrelse: 20-25

Medlemsbase: Ca. 2600

Link: https://www.egn.dk/


ESI 360

Netværk udbudt af Execution Excellence. Fokus er på eksekvering, strategi og innovation. Her bliver der brugt tid på at løse konkrete problemstillinger, og man får et netværk, der bliver brugt hele året rundt. Fokus er i mindre grad på salg og i højere grad på sparring og personlig udvikling. Netværket bliver udbudt til forskellige målgrupper. Adm. direktører og direktører/senior specialister

Pris: Adm. direktører 30.000 DKK pr. år. Direktører/senior specialister 25.000 DKK pr. år

Gruppestørrelse: 10-12

Medlemsbase: Nyopstartet

Link: https://www.execution-excellence.com/netvaerket-esi-360/


Executive Cognito

Medlemmerne får på netværksmøderne inspiration via temaer, som de selv har været med til at udvælge. Medlemmerne får et forspring gennem sparring med deres netværkskolleger på deres egne udfordringer og idéer.

Pris: ca. 26.000 DKK pr. år

Gruppestørrelse: Max. 16

Medlemsbase: Ikke oplyst

Link: https://executivecognito.com/


F5

“Don’t be alone – be inspired”. Sådan lyder sloganet fra F5. F5 tilbyder viden og inspiration gennem en lang række forskellige netværk. F5 ser sig selv som et videncenter, hvor man samler fagfolk fra forskellige brancher. Målet er at klæde professionelle og beslutningstagere på til at møde dagligdagens udfordringer med nye ideer. Man mødes typisk 4 gange om året.

Pris: ca. 20.000 DKK pr. år

Gruppestørrelse: 15-25

Medlemsbase: over 1000

Link: https://f5.dk/


IDA

Tilbyder regionale og fagspecifikke netværk. Fokus er på kurser, konferencer, gå-hjem-møder og virksomhedsbesøg. Tilbyder omkring 60 forskellige netværk, hvor indmelding er gratis for medlemmer, men hvor arrangementer varierer i pris.

Pris: 0-600 DKK pr. år. Herefter betaler man pr. arrangement

Gruppestørrelse: Ikke oplyst

Medlemsbase: Ikke oplyst

Link: https://ida.dk/ida-star/netvaerk


Netværk i Center for Ledelse

Tilbyder netværk indenfor topledelse, ledere og HR. Deltagerne matches efter ansvar og beføjelser, og nye lukkes kun ind, såfremt ingen eksisterende medlemmer har indsigelser. Netværket for adm. direktører sigter f.eks. efter at skabe et åndehul i hverdagen, og går i dybden med relevante emner. Her bliver der arbejdet med egne (herunder personlige) cases.

Pris: 16.000 – 30.000 DKK pr. år

Gruppestørrelse: 10-25

Medlemsbase: Op til 50 netværksgrupper med op til 25 medlemmer i hver.

Link: https://netvaerk.cfl.dk/


Presidents Institute

Udviklet i samarbejde med Oxford Business School. Alle i netværket sidder med strategisk ansvar, hvilket betyder at medlemmer bevæger sig i spektret director til bestyrelsesformand. Presidents Institute tilbyder tre slags medlemskaber: Club, Circles og Forum. Club er grupper på 35 ledere med forskellige baggrunde. Circles er grupper på 15 med specialudvalgte ledere. Forum er ikke baseret på, at man er medlem af en fast gruppe, men man kan bl.a. deltage i konferencer. 

Pris: 35.000 – 40.000 DKK pr. år

Gruppestørrelse: 15-35

Medlemsbase: Ca. 2000

Link: http://www.presidents.eu/en/


Diverse sportsklubnetværk 

Udover de mere traditionelle netværk, findes der også en bred vifte af sportsnetværk. Her køber man sig som regel ind som partner på et bestemt niveau, hvortil der hører netværksarrangementer og naturligvis billetter til kampdage. Sportsnetværk kan være et godt alternativ til de mere klassiske netværk, fordi man mødes om sporten og derfor bliver omgangstonen af og til mere uformel.


Andre opslagsværker til netværk

Der findes flere virksomheder, som har specialiseret sig i at fungere som opslagsværker, for at du kan finde det rigtige netværk. Leder du efter det rigtige netværk for dig, kan det anbefales, at du besøger nedenstående 2 hjemmesider:

Link: https://www.findnetvaerk.dk/find-din-netvaerksgruppe/

Link: http://www.netvaerksportalen.dk/


Vi håber at ovenstående kan hjælpe dig med at med at kickstarte processen omkring at vælge det rigtige netværk. Er du interesseret i at høre mere om netværk og hvilket netværk, der er det rigtige for dig, er du velkommen til at kontakte konsulent Kristian Bukalo Jensen på kbj@execution-excellence.com eller 60 17 58 04Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out