Return on Execution? Måske 2,2%.

Er der i det hele taget sammenhæng mellem CEOs subjektive vurdering af høj virksomhedsperformance og eksekveringsevne, i forhold til f.eks. afkastningsgrad over en efterfølgende 3 årig periode?

Ja. 2.2%.

I hvert fald i de 68 virksomheder vi har testet det på. Her bliver det nørdet, men lad os forklare nærmere.

Tilbage i 2015 arbejdede vi ud fra en hypotese om, at vi kunne vurdere eksekveringsevne på tværs af virksomheder og brancher, på baggrund af en enkel formel. Det gør vi stadig.

Execution Excellence Indikator (EEI) kalder vi den. Den ser således ud:

EEI % =

virksomhedens performance ift. branchen

x

virksomhedens performance ift. eksekvering af drift og strategi

x

13 centrale eksekveringsledelseskriterier

Det gav os mange forskellige indsigter og bekræftede os også I noget af det, vi troede vi vidste. Blandt andet, lederens prioritering af 5 væsentlige spørgsmål af 13 for god eksekveringsledelse. Vi kom frem til disse, som samlet kunne forklare 27% af hvor virksomhedernes performance på eksekvering af strategi og drift kom fra.

1.      Formår vi at motivere organisationen?

2.      Får vi involveret organisationen godt nok?

3.      Udvikler vi kulturen i en retning som matcher strategien?

4.      Sætter vi rammerne for internt tværgående samarbejde?

5.      Lykkes det os at udvikle adfærd, som matcher hvad vi står for og hvad vi vil?

I dag, 4 år senere, har det givet os nogle nye indsigter at forholde os til.

Tilbage til de 2,2%

Når vi ser på de 15 højest rangerede virksomheder pba. af EEI, ligger de gennemsnitligt med et niveau på 66%. Resten er på 35%. Vi kan trække mange forskellige økonomiske filtre ned over dette billede, men vi vurderede at afkastningsgrad måtte give et godt, sammenligneligt udgangspunkt. Her fandt vi, at den gennemsnitlige afkastningsgrad for disse top 15 i perioden 2015-17, lå på 9,6%. Resten lå på 7,4%. Altså, 30% højere og 2,2% point større afkast; og måske ét af svarene på hvad god eksekvering er værd. Billedet ændrer sig stort set ikke med de nøgletal vi indtil videre kan trække for 2018.

Laver vi omvendt en rangering af top 15 på baggrund af afkastningsgrad, ligger niveauet på 21,4% mod resten af virksomhederne med 4,0% i gennemsnit. Så muligvis et bedre sted at investere sine penge. Det gjorde os selvsagt nysgerrige på, hvad netop denne gruppe virksomheder så har gjort anderledes fra vores EEI top 15 beskrevet ovenfor.

Kun få ting stak ud, men her er hvad vi fandt frem til:

  • De ser i højere grad virksomhedens kultur som afgørende for deres strategiske mål

  • Direktionen driver i højere grad strategiudvikling- og formulering med lederne

  • De virker mindre bekymrede for motivationsfaktorer hos ledere og medarbejdere

Indtil videre konkluderer vi, at CEOs subjektive vurdering også sin ret, og at vi derfor blandt andet kan tillægge kriterierne i EEI lidt mere tyngde end vi oprindeligt gjorde. Derfor kommer vi i efterfølgende indlæg til at dykke mere ned i disse.

Vi ser frem til at dele dette med dig og tak fordi du læste med.

Ønsker du mere indsigt og inspiration omkring eksekvering, kan du læse videre her: www. execution-excellence.com eller tage fat i mig direkte på bje@execution-excellence.com

Baggrundsinfo

Af de 80 danske virksomheder hvor vi stillede CEOen 100 spørgsmål, har vi kunnet trække pålidelig og komplet økonomisk data på 68 af dem i perioden 2015-2017. 2018 er stadig overvejende mangelfuld og vi har derfor valgt at udelade året for nu. De 68 virksomheder repræsenterer 18.000 medarbejdere og dkk 44 mia. i årlig omsætning. De dækker over 18 større danske virksomheder og 50 SMVer målt på antal ansatte.

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out