3 eksekveringsgreb vi selv arbejder efter

Vi arbejder med at indfri vores kunders potentiale. Et af elementerne er at sikre, at vi tager egen medicin. Vi skal selv arbejde med de principper, vi rådgiver vores kunder til at arbejde efter. 

Derfor tager vi som samlet team væk en uge hvert halve år for at sikre tre ting:

- At vi alle genfinder kernen i vores mission og vision. Og at vi proaktivt tør udfordre hinanden på om vi er tro mod det vi siger vi er

- At vi kan arbejde med strategi, eksekvering og innovation i egen kontekst. Vi tør lægge langsigtede planer, men vi insisterer på at have kortsigtet eksekvering. 

- At vi styrker vores team og fællesskab. Vores team er vores største styrke og det kommer ikke af sig selv. Derfor investerer vi i teamet og i at bruge tiden på at bygge både faglige og menneskelige bånd. 


Her er tre konkrete måder vi har arbejdet efter, som måske kan fungere som inspiration til dig:


A)

Vi bruger mission, vision, værdier og strategi som ydre bander for vores fællesskab. Inden for disse rammer handler det for den enkelte om at sikre overlap mellem


1. Egen motivation, drive og engagement.

2. Kompetencer og læring

3. Værdi for kunder

Det betyder grundlæggende at alle i teamet skal bruge mest muligt tid, der hvor deres engagement er størst, deres kompetencer passer bedst og der hvor de skaber mest muligt værdi for vores kunder. Drømmen er at enhver i EE skal opleve, at deres eget potentiale bliver maksimeret og indfriet og at tiden hvor man arbejder for pengenes skyld bliver minimeret.

B)

Vi sætter langsigtede strategiske mål op. Disse mål er alle fælles for teamet og defineret ved at de bidrager til at vi indfrier vores vision og at ingen af målene kan opnås af individer. Vi kan kun komme i mål som team. Derfra bryder vi målsætninger ned på halvårshorisont. Disse målsætninger er individuelle. Hver enkelt i teamet skal selv definere hvordan de konkret vil bidrage til at vi indfrier vores langsigtede målsætninger. Vi har selv udviklet en enkelt metodik til at konkretisere dette, som vi tester i dette halvår (først på os selv og derefter til kunder). Vi kalder det 3P eksekvering.

1.    Potentiale. Dette er et helt centralt element. Sammen med hver medarbejder vil vi konkretisere potentialet. Både det menneskelige og det forretningsmæssige. Først når vi kender potentialet kan vi sætte en reel målsætning. Vi ser alt for mange sætte målsætninger ud fra sidste års tal, hvilket meget konkret minimerer både det menneskelige og forretningsmæssige potentiale.

2.    Performance. Vi definerer hvad god performance er. Det behøver ikke at være det fulde potentiale og det er centralt at medarbejderen selv er den primære drivkraft i forhold til at definere målsætningerne. Oftest er medarbejderne meget mere ambitiøse end bare budgetter. Det handler om at hjælpe med at forstå det reelle potentiale og derefter at forstå hvor medarbejderens eget ambitionsniveau ligger. Performance er målt i output, men behøver ikke at være 100% målbart.

3.    Præstation. Vi definerer præstationer i løbet af halvåret. Præstationerne er målbare og meget konkrete. De skal kunne brydes ned i aktiviteter, som er inden for kontrol og som bidrager til de overordnede performance målsætninger. Præstationer beskrives på halvårsniveau, men vi eksekverer på ugeniveau. Vi opdaterer derfor hinanden hver uge på hvilke præstationer vi jagter i denne uge og hvilke præstationer vi opnåede i sidste uge. Dette er mindre for at skabe en kontrolkultur og mere for at skabe en læringskultur. Ved at dele vores præstationer ved vi, hvad alle i teamet arbejder på og vi kender fremdriften. Derfor ved alle i teamet også hvem der har brug for hjælp, sparring eller hvor man kan bidrage, hvis man har viden eller andre ressourcer, der kan komme i spil.

Det er lederens ansvar løbende at sikre at 3P processen lever og at alle i teamet får den hjælp de skal have for at præstere, men det er individet, der har ansvar for både potentiale, performance og præstation.

C)

Vi bruger enormt meget af vores sociale tid sammen på at spille spil. Det vigtigste ved at spille spil sammen er, at det er sjovt. Men der er mange gode elementer ved spil (i hvert fald de spil vi spiller), der styrker både vores evne til at udarbejde strategi, eksekvere og innovere. Her er 3 elementer jeg personligt jagter, når vi spiller spil sammen.

1.    Spil der kræver logisk tænkning og evne til at lave taktik. Det er typisk terningespil, som f.eks. tænkeboks/snyd. Her er elementer som statistik, taktik og evne til at læse andres meldinger centrale. Derudover styrker det også evnen til at kommunikere og aflevere sine budskaber på en troværdig måde.

2.    Spil der kræver samarbejde. Her er One Night et godt spil, da det tvinger teamet til at samarbejde på kryds og tværs og med skiftende med og modspillere. Derudover er spillet ikke særligt matematisk, hvilket gør, at andre kompetencer end de klassisk analytiske bliver tvunget i brug. Magic Maze og også et godt eksempel på et samarbejdsspil, hvor teamet ikke kan vinde uden at samarbejde. Styrken ved dette er også, at teamet taber og vinder som et team ikke to.

3.    Spil der kræver innovation og nytænkning. Vi har efterhånden skabt en kultur, hvor vi starter et spil ud fra spillets nedskrevne regler, men efter at have spillet det nogle runder finder vi på ekstra regler eller ændrer de eksisterende. Dette gør vi 99% fordi vi mener det gør spillet sjovere, men det er også en måde at træne vores evne til at tænke nyt, bryde rammer og redefinere spillets regler. Det sker ofte, at vi finder på en regel, tester den og derefter justerer den fordi den ikke fungerede efter hensigten i første omgang. Det er præcis sådan, at vi også ønsker at vores kunder arbejder med innovation. Tænke mindre og teste mere og hurtigere.

Jeg erkender, at måden vi arbejder på ikke nødvendigvis kan eller skal kopieres direkte ind i din kontekst. Men måske der ligger nogle principper bagved, som du kan lade dig inspirere af.

Skriv eller kommenter gerne, hvis du er interesseret i at få mere konkrete eksempler på noget af ovenstående. Vi deler gerne både eksempler og værktøjer.Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out