Byggeriets uundgåelige digitale fremtid

En af byggeriets helt store udfordringer er, at der er et stort problem med produktiviten. Byggeprojekter går alt for ofte over både deres tidsplan og budget. En måde at komme disse problemer til livs på ligger i de digitale værktøjer. Her får du 5 bud på hvor du kan starte når der skal sættes strøm til din digitale rejse.

Produktivitet.png

Byggebranchens produktivitet kan sammenlignes med den, der er i industrien og økonomien som helhed. Det er tydeligt, at byggeriet slet ikke har kunnet følge med udviklingen. Ifølge en rapport af McKinsey er produktiviteten i industrien er steget med omkring 70% mellem 1995 og 2014 (Se link længere nede). I samme periode er den næsten fordoblet i økonomien som helhed. I byggeriet er produktiviteten i mellemtiden kun steget med cirka 20%. Der er altså masser f plads til forbedringer.

I andre brancher har vi set, hvordan virksomheder ved at arbejde med digitale løsninger har opnået mange konkurrencemæssige fordele. Disse kommer både i form af reducerede omkostninger og øget produktivitet.

Byggebranchen halter bagud, når det gælder digitalisering

Desværre oplever vi ofte en generel resistens mod at bruge digitale værktøjer ude på byggepladserne. Mange virksomheder i branchen oplever, at det er utrolig svært at udpege netop de værktøjer, der kommer til at gøre den største forskel for dem. De virksomheder, der så går i gang med at implementere nye digitale arbejdsgange oplever desværre ofte, at de hurtigt mister momentum. Hvis ikke det er tilfældet, viser det sig ofte at være svært at få værktøjerne i brug på tværs af afdelinger og projekter. Resultatet bliver, at de forventede besparelser og fordele udebliver.

Den enkelte virksomhed skal ikke bare udarbejde en digital strategi, der er tilpasset deres egne behov. Det er også nødvendigt at integrere de digitale løsninger i forretningen. Der er også behov for at udvikle de nødvendige strukturer og træne medarbejderes evner til at anvende værktøjerne. Nogle gange vil man opleve, at selv dette ikke er nok.

Byggeriet er markant anderledes end andre brancher, fordi der er mange involverede parter i hvert byggeri. Når bygherrer, bygherrerådgivere, arkitekter, ingeniører, totalentreprenører og underentreprenører skal arbejde sammen, bliver det næsten umuligt at blive enige om fælles standarder og processer, især for digitale værktøjer.

Endnu en udfordring ligger i måden, man laver kontrakter på. Den giver typisk en af parterne (ofte totalentreprenøren) disproportionalt meget risiko. Denne risiko minimerer selvsagt interessen i at introducere digitale værktøjer, man endnu ikke har testet af frygt for at forsinke eller fordyre projektet.

Digitalisering som løsning

Siden branchen som helhed har lang vej igen, ligger der et kæmpe potentiale i at være blandt de første i byggebranchen, der får rigtig fat i de digitale værktøjer. Så kan man høste den værdi, der kan skabes gennem fx såkaldte ‘advanced analytics’, 5D BIM, automatisering og online dokumenthåndtering.

Selvfølgelig kan produktivitetsgabet ikke lukkes udelukkende ved brug af digitale værktøjer. Der er dog meget, der peger på, at disse på kort tid kan skabe afgørende resultater.

Vi kommer ikke udenom, at digitalisering er kommet for at blive. Det er ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt man har lyst til at være med. Inden længe bliver det altså en betingelse for at være med.

Særligt 5 områder er i McKinsey-artiklen fremhævet som nogle, byggebranchen bliver nødt til at fokusere på ift. digitalisering:

1.      Projektledelse og digital projektkontrol:

Der er behov for information i realtid om alle kritiske aktiviteter i byggeriet. Informationen skal være tilgængelig for de involverede parter i en central database. Det giver mulighed for at forbedre porteføljestyringen, reducere omkostninger og kan bruges til at samle data, der ikke er tilgængelig på byggepladsen. Samtidigt er det et redskab til at identificere problemer i forbindelse med omkostninger, tidsplan og kvalitet, så man øjeblikkeligt kan gøre noget for at formindske problemerne.

2.      Det økonomiske overblik

I byggebranchen kæmper især bygherrer ofte for at styre deres brede porteføljer af projekter. Mange lettilgængelige softwareprogrammer kan her bruges til bl.a. at spore de samlede udgifter i porteføljen og føre kontrol med udviklingen. De kan også bruges til at opdage potentielle problemer, der kan få budgettet eller tidsplanen til at skride. Nogle softwareprogrammer hjælper også med beslutningstagning, fx ved at sammenligne de forventede resultater for to potentielle porteføljer.

3.      Næste generation af 5D BIM

5-D BIM er kombinationen af fysiske modeller af bygninger i 3D med omkostninger, design og data for planlægning. 5D BIM kan bruges til at forbedre evnen til at eksekvere. Selvom denne teknologi stadig er under udvikling, er den nu sofistikeret nok til at blive anvendt til de fleste projekter. 5-D BIM kan bl.a. give væsentlige besparelser samt reducere omkostningerne til materiale på et projekt.

4.      Advanced analytics

Ved hjælp af bl.a. maskinindlæring og innovativ mønstergenkendelse kan man hurtigt sortere i millioner af datapunkter. På den måde kan virksomheder sammenligne effekten af hundredvis af drivere for effekt. Disse digitale værktøjer kan også bruges til at identificere årsagerne til, at man overstiger budget og tidsplan. Man kan bruge advanced analytics til at finde årsager til tab effektivitet, lave benchmarks og finde andre faktorer, som kan påvirke performance.

5.      Næste generation af overvågning og præfabrikation

Med virtual reality er det muligt at se designs og prototyper før de bygges. Det betyder, at man kan se den præcise størrelse på forskellige dele, før de bliver fremstillet. Avancerede værktøjer til overvågning kan hjælpe brugere med at sammenligne de facto forhold med designs. For eksempel kan man ved brug af en drone og 3-D-printning skabe en lind strøm af meget præcise undersøgelser af byggeprocessen.

Det næste skridt

Der er som sagt mange udfordringer ved at arbejde med digitalisering, især for virksomhederne i byggebranchen. Det første skridt er naturligvis at være opmærksom på, hvor disse problemer ligger. Det er også vigtigt at forholde sig til, at digitalisering simpelthen bliver vejen frem og ikke kan undgås, hvis man vil have succes i fremtiden.

Måden, man kommer I gang på, er ved at først at teste de digitale værktøjer på projekter i passende størrelser. De skal ikke være for store, for så bliver det for komplekst og uoverskueligt, hvilket ofte leder til fejl og misforståelser. De skal heller ikke være for små, for så opnår man sjældent den besparelse, man ønsker.

De fremhævede fem områder er et godt sted at starte, så man kan bruge digitalisering for at komme byggebranchens produktivitetsproblem til livs.

Er du interesseret i at læse hele McKinsey-artiklen, kan du finde den her.

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out