Er din virksomhed nysgerrig nok?

Fire.png

Langt de fleste gennembrud indenfor teknologi, har det til fælles, at de er resultatet af nysgerrighed. Det alt fra gælder opfindelsen af hjulet, den første flyvemaskine og kvantecomputere. Denne nysgerrighed kan man tydeligt se hos små børn, der har behov for at undersøge nye ting og finde ud af, hvad de mon kan bruges til. Et eksempel fra min egen verden er, at jeg som 5-årig lige skulle finde ud af, hvordan splitten til en pulverslukker fungerer. Det resulterede i en ordentlig omgang oprydning, men til gengæld er jeg ikke længere i tvivl om, hvordan en pulverslukker virker.

Desværre oplever jeg, at mange mennesker skruer ned for denne nysgerrighed, når de bliver ældre og kommer ud på arbejdsmarkedet. I stedet for at være nysgerrige på nye løsninger, affinder mange sig med status quo. Nogle virksomheder har gennem tiden forsøgt at gøre op med denne mentalitet. For eksempel går der historier om, at man Toyotas fabrikker ikke kunne blive forfremmet til fabrikschef, før man havde fundet en løsning, der enten kunne gøre produktionen hurtigere eller mere effektiv. Det har nok været svært, når man tager virksomhedens mange år med lean i betragtning. Alligevel lykkedes det for dem.

Det med at finde det næste niveau, oplever jeg, er et fokus for mange danske virksomheder i dag. Flere studier viser, at nysgerrighed kan være en måde at opnå denne øgede performance på. Der er for nyligt lavet et større studie af nysgerrighed af Francesca Gino på Harvard Univerisity. Her er der blevet set nærmere på de konkrete fordele der er ved at arbejde med nysgerrighed på arbejdspladsen.

Der er særligt 5 ting at fremhæve ved studiet:

1.    Nysgerrighed er langt vigtigere for en virksomheds performance, end tidligere antaget. Ved at være nysgerrige kan ledere og medarbejdere bedre tilpasse sig usikre forhold på markedet og forholde sig til eksternt pres.

2.    Nysgerrighed gør os i stand til at tænke dybere og mere rationelt over beslutninger, og derefter komme med mere kreative løsninger.

3.    Nysgerrighed kan inspirere medarbejdere til at opbygge mere tillid og bedre samarbejde med deres kollegaer.

4.    Selv med små forandringer i en organisations design kan ledere fremme nysgerrighed og forbedre både de kreative opgaver og rutineprocesserne.

5.    Selvom ledere siger, at de værdsætter nysgerrighed, ses en tydelig tendens til, at det bliver undertrykt. Studiet viser, at op mod 70% af medarbejderne oplever barrierer mod at stille flere spørgsmål på deres arbejdsplads.

Mere konkret kan fordelene ved at fremme nysgerrighed ses på 4 områder:

Confirmation.png

1.    Der sker færre fejl i beslutningsprocesserne. Når folk bliver mere nysgerrige, er der meget mindre risiko for, at de falder i den fælde, der populært kaldes ”confirmation bias” (dvs. når man leder efter information, der understøtter ens eksisterende viden og holdninger, i stedet for information, der viser, at man tager fejl). Her virker nysgerrighed positivt, fordi det hjælper en med at finde flere alternativer.

2.    Der sker mere innovation i både de kreative opgaver og i de mere stabile processer. Medarbejdere, der er nysgerrige, har nemlig en tendens til at lede efter mere information, særligt hos deres kollegaer, og det kan hjælpe dem med at gøre deres arbejde bedre.

3.    Der sker færre konflikter. Medarbejdere, der er nysgerrige er bedre til at lytte til andre og sætte sig i deres sted, frem for at fokusere på deres eget perspektiv.

4.    Kommunikation øges og performance forbedres. Nysgerrige medarbejdere er ofte bedre til at dele af deres viden og er typisk mere fokuserede på at lytte til deres kollegaer.

Desværre er det ikke let at gøre sin organisation mere nysgerrig.

Lås.jpg

Der er særligt to centrale barrierer, man som leder skal overkomme:

1.    Mange ledere har en opfattelse af, at hvis man fremmer nysgerrighed blandt medarbejderne, bliver det sværere at lede dem. Det er opfattelsen, at man øger uenigheder og reducerer eksekveringshastigheden, hvilket på sigt vil øge omkostningerne. Dette er en generel misforståelse.

2.    Fokus ligger ofte på at øge effektiviteten på kort sigt frem for at udforske nye og mere langsigtede muligheder. Langt de fleste ledere bliver målt på performance for kort sigt, hvilket påvirker deres tidsperspektiv. Det er der i sig selv intet i vejen med, for at kunne konkurrere i dag, er der også behov for performance nu. Udfordringen ligger i, at når man fokuserer al sin energi på performance i dag, så reducerer man fokus på at udforske nye muligheder, der skal sikre forretningen i fremtiden. Heldigvis er der håb for at skabe mere nysgerrighed.

Det kommer til at kræve både omtanke og disciplin at komme i gang og at fremme nysgerrighed, men her er 5 bud på, hvordan det kan gøres:

1.    Ansæt nysgerrige medarbejdere. Google har i nogle tilfælde sat gåder op offentligt, og dem, der kunne løse gåden, er så blevet inviteret til jobsamtale, fordi det netop er nysgerrige mennesker, der vil bruge tid på at løse en sådan gåde. (Billedet viser en sådan gåde, der ledte til en hjemmeside som indeholdt endnu en gåde der skulle løses). En måde, hvorpå du kan ansætte nysgerrige ansøgere kan være ved at spørge ind til, hvilke interesser ansøgerne har udenfor arbejdet. Et eksempel på nysgerrighed er, at ansøgeren læser faglige bøger, der ikke nødvendigvis har noget med vedkommendes faglighed at gøre. Man kan også se på de spørgsmål, kandidaten stiller under jobsamtalen. Læg især mærke til spørgsmål, der handler om dele af organisationen, som ansøgeren som udgangspunkt ikke kommer til at have at gøre med. Det viser en nysgerrig interesse, som kan bruges i andre sammenhænge.

2.    Ledere kan fremme nysgerrighed ved selv at være nysgerrige. Her har vi set eksempler på direktører, der tager rundt og besøger deres afdelinger, men ikke kommer med en præsentation eller for at inspicere arbejdet. I stedet kommer de med et simpelt spørgsmål: ”Hvad er den ene ting, jeg kan gøre for at gøre arbejdet bedre for dig?”. Ved at stille et sådant spørgsmål og faktisk lytte og reagere på svaret, kan man som leder være en rollemodel for nysgerrig adfærd i praksis.

3.    Man bør som leder fremme læringsmål. Det er naturligt at fokusere på konkrete resultater, men fokus på læring kan være lige så værdifuldt for organisationen. Ledere kan adoptere læringsmål ved at kommunikere prioriteringen af læring og supplere belønning af resultater med belønning af læring.

4.    Lad medarbejdere udforske og udvide deres interesser. Det kan være meget værdifuldt at lade medarbejdere udforske områder, der ikke er direkte relateret til deres nuværende job, hvis det er noget, de er nysgerrige på. Langt det meste værdifulde innovation sker i spændet mellem forskellige fagligheder. Man kan også bevidst sammensætte sine teams, så man både samler flere forskellige fagligheder, men også gerne flere forskellige personlighedstyper.

5.    Giv plads til spørgsmål som ”hvorfor?”, ”hvad hvis…?” og ”hvordan kan vi…?”. Børn er fantastiske til at spørge ”hvorfor”, fordi de sjældent frygter at fremstå uvidende. Det giver dem en frihed til at stille spørgsmål til alt det, vi andre tager for givet. Som leder er det vigtigt, at man tillader og ligefrem opfordrer sine medarbejdere til at stille denne slags spørgsmål. For det er først, når vi stiller os kritiske overfor status quo, at vi begynder at tænke på alternative løsninger.

Konklusion

I for mange virksomheder bliver det opfattet som en udfordring af autoriteten, hvis man stiller mange spørgsmål. Medarbejdere bliver trænet til at fokusere på deres daglige opgaver, uden at overveje de langsigtede mål. Men det at beholde og fremme nysgerrighed er afgørende, hvis man ønsker succes med kreativitet og innovation, en evne der er vigtigere end nogensinde før. Det betyder, at de dygtigste ledere er nødt til at finde måder, hvorpå de kan hjælpe deres medarbejdere med at blive mere nysgerrige for at fremelske læring og udforskning.

Tænk over: Hvornår har en af dine medarbejdere sidst stillet sig kritisk overfor den måde I gør tingene på? Og hvordan blev den kritik modtaget?

Er du interesseret i at læse hele studiet, kan du finde det her.

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out