Går håndværkere også op i innovation?

I byggebranchen hører vi ofte, at det kan være svært at tiltrække og holde på de talentfulde medarbejdere, fordi mange af dem får tilbud fra konkurrenter som kan lokke med en bedre løn. Hvis man vil tiltrække og holde på sine bedste folk, er man ind imellem nødt til at matche de tilbud de får. Det kan dog blive en farlig spiral, hvor man hele tiden tilbyder mere og mere i løn, i en branche hvor marginalerne i forvejen er små. På den anden side er man også nødt til at have dygtige folk på alle pladser, da de ofte tjener langt flere penge til firmaet og har mindre risiko for nedskrivninger.

Mere end bare løn

Heldigvis er der flere knapper at skrue på end bare løn. I forvejen bruger mange allerede den personlige udvikling, fleksible arbejdstider, mere ansvar, efteruddannelse og mange andre ting når der forhandles. Det er bare vores indtryk, at mange måske har overset en unik mulighed for at tiltrække nogle af branchens dygtigste folk. Vi har sjældent set nogen jobopslag, hvor der blev reklameret med muligheden for at tænke nyt og bidrage til virksomhedens udvikling.

For tiden hører man en del der påpeger, at byggeriet generelt har været for dårlige til at tænke nyt. Tænk for eksempel på hvor længe der har været talt om digitalisering af byggeriet, uden der er sket meget andet end introduktionen af Office pakken. Der kan selvfølgelig være mange årsager til at man har haft svært ved at komme i gang. Der er bare meget der tyder på, at man kan udskyde det længere.

Vi ser heldigvis, at digitalisering og nytænkning er emner der begynder at dukke op i en del strategier indenfor byggeriet. Her ligger en god mulighed for at tage et stort spring fremad, fordi vi på første hånd har oplevet at mange af medarbejderne i byggeriet allerede har en stor interesse for at tænke nyt og innovativt omkring deres opgaver.

Undersøgelse af innovation i byggeriet

I vinteren 2019 lavede vi en undersøgelse af 15 virksomheder indenfor byggeriet på tværs af Danmark. Her blev medarbejderne blandt andet spurgt om, hvor vigtigt de synes det er at arbejde med nytænkning og innovation i deres virksomhed. Her svarede hele 77% at de synes det er ”Meget vigtigt” at arbejde med innovation. Det betyder altså, at 3 ud af 4 medarbejdere har en holdning om at det er noget vi absolut skal arbejde med. Desværre er det meget få, der oplever at det er noget deres arbejdsplads prioriterer. Dette resultat burde i sig selv give os noget at tænke over i forhold til at tiltrække og holde på de bedste folk. Hvis 3 ud af 4 synes det er vigtigt, bør vi nok have det på agendaen.

Innovation i byggebranchen

Der var dog et andet resultat, der viste at muligheden for at tænke nyt er endnu vigtigere for byggeriet. Vi spurgte om hvorvidt man ville overveje at skifte arbejdsplads, hvis man fik mulighed for at arbejde mere med nytænkning. Som man kan se på grafen, var det hele 28% der svarede ”Ja”. Der var faktisk kun 40% der svarede nej til dette spørgsmål, hvilket reelt betyder over halvdelen af medarbejderne ikke udelukker at skifte arbejdsgiver, hvis de fik mulighed for at være mere innovative.

Det kan man gøre sig en masse tanker om, men vi tager det som et positivt tegn at mange mener at det er så vigtigt. Det betyder at man som arbejdsgiver kan positionere sig helt anderledes overfor nye medarbejdere. Det kunne også betyde, at nogle medarbejdere måske vil begynde at stille større krav til deres arbejdsgivere om at få mulighed for at arbejde mere med nye løsninger.

Nytænkning og ansættelser

For at vende tilbage til det emne jeg startede med, så åbner det også nogle nye døre i forhold til at tiltrække og holde på de dygtige medarbejdere. Dem der sætter nytænkning og innovation på skemaet kan potentielt høste mange fordele.

Det at arbejde med nytænkning og innovation kan være med til at øge motivationen hos jeres nuværende medarbejdere. Årsagen er, at langt de fleste gerne vil gøre deres arbejde godt, også bedre end de gør det i dag. Som håndværker står man ofte med den samme type af opgave mellem hænderne hver dag, og når man har gjort det i et stykke tid, har man sandsynligvis også nogle gode ideer til, hvordan man kunne udføre den opgave bedre eller nemmere. Udfordringen for mange af de folk vi har talt med er, at de i mange år har oplevet, at de ikke er blevet hørt når de er kommet med nye ideer. I stedet er det blevet mødt med en holdning om at ”sådan plejer vi ikke at gøre”.

Hvis man skaber en struktur omkring innovation, får man pludselig et forum, hvor man kan tale om nye ideer. Bare det at medarbejderne føler sig hørt, og at de kan se at deres ideer bliver taget seriøst, kan i høj grad være med til at styrke deres forhold til virksomheden. Når man har fået slået hul på arbejdet med nye ideer og innovation, kan man også bruge det til at styrke sit brand som virksomhed. Både overfor kunder, men i høj grad også overfor nye medarbejdere.

Det kan også have den modsatte konsekvens, hvis man ikke kommer i gang. Hvis man vælger ikke at arbejde med nytænkning og innovation, er der en reel risiko for at man ikke vil kunne tiltrække de dygtigste medarbejdere. På samme tid er der en risiko for at nogle af de nuværende medarbejdere vil overveje at søge mod andre virksomheder, hvor de oplever at innovation bliver prioriteret.

Så hvor længe tør du vente med at sætte innovation på agendaen?

Vil du læse hele rapporten?

Den undersøgelse vi lavede af 15 forskellige virksomheder i byggeriet, indeholdt også mange andre spændende resultater, som jeg løbende kommer til at skrive artikler om. Ønsker du at modtage denne rapport, kan du kontakte mig på sim@execution-excellence.com, så sender jeg den til dig.

#eksekvering #strategi #innovation

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out