Den halve digitale bølge i byggeriet

På det seneste har man i medierne hørt meget om det øgede fokus på digitale løsninger i byggeriet. Der bliver hver uge afholdt events og konferencer, hvor leverandører gerne vil vise de nyeste og bedste løsninger. Senest var Danmarks transport-, bygnings- og boligminister også ude og sætte en ny strategi i søen, med et fokus på at styrke de digitale løsninger indenfor byggeriet.

Man har efterhånden talt om digitalisering af byggeriet siden engang midt i halvfemserne, men hvor står byggebranchen egentlig i forhold til at blive mere digitale? Hvor mange er egentlig kommet med på bølgen? Og hvor mange er ikke kommet længere end til at introducere Office pakken? Det vil jeg prøve at sætte fokus på med denne artikel.


Det er slet ikke alle der er med

Det er vist ikke nogen hemmelighed, at byggebranchen ikke er nået så langt med digitalisering som mange andre brancher er. Det betyder ikke, at det er for sent at komme i gang. Jeg ser efterhånden flere og flere virksomheder, på tværs af værdikæden indenfor byggeriet, som har skrevet digitalisering ind i deres strategi. Det betyder på ingen måde, at de er i mål endnu, men at det er blevet en prioritet fra ledelsens side. Vores oplevelse har desværre været, at mange har haft svært ved at komme i mål med digitale strategier. Det er en stor udfordring, at få omsat ambitionen om at blive mere digital til egentlig adfærd.

Hen over vinteren satte jeg et særligt fokus på de digitale strategier og den nytænkning der er behov for i forbindelse med at omsætte digitale løsninger til værdi. I den forbindelse tog jeg temperaturen for innovation og digitalisering på tværs af byggebranchen. En del af den undersøgelse viste, at det kun er lidt over halvdelen af de adspurgte virksomheder, som siger at de arbejder med nye digitale løsninger indenfor byggeri.

Dette kan bakkes op af Dansk byggeri, som sidste år lavede en lignende undersøgelse der viste stort set det samme. De kunne berette, at det kun var 50% af de adspurgte virksomheder, som har foretaget investeringer i ny IT i de seneste par år. Hvorfor der er så få investeringer i IT kan være svært at svare på, men jeg har nogle erfaringer der måske kan pege på nogle årsager.


Hvorfor går det så langsomt?

Det seneste års tid har jeg bevæget mig rundt mellem en del virksomheder i det danske byggeri. Jeg har både mødt de administrative og ledende medarbejdere på hovedkontorerne, og jeg har været ude og møde projektledere og håndværkere på byggepladser i hele landet. Det har givet mig nogle interessante erfaringer. En af de erfaringer er, at de digitale løsninger så småt er begyndt at vinde frem. Nogle steder bliver de modtaget mere positivt end andre. Udover at arbejde med GPS værktøjer, har det særligt været programmer til projekt- og økonomistyring jeg har set, men også digitale værktøjer til kvalitetssikring begynder at være fast inventar på nogle byggepladser. Enkelte er endda i gang med 3D modeller og virtuelle løsninger, men det er stadig ganske få selvom teknologien er ved at være moden.

En af de erfaringer der går igen på tværs af mange IT-projekter indenfor byggeriet er, at de næsten altid bliver modtaget med en vis skepsis. Typisk bliver de nye IT-programmer introduceret ved at man sætter sig ned med medarbejderne og lover dem, at hvis de bruger dette system kan man spare så og så meget tid om ugen, eller man får de og de fordele. Uanset hvad, skulle det i sidste ende gerne resultere i at reducere risikoen og øge bundlinjen. I denne situation er der særligt en holdning der går igen: ”Det har vi prøvet før, og det virkede ikke.”

En del medarbejdere har tidligere oplevet, hvordan der har været gennemført IT-projekter med lovning om store gevinster på den ene eller anden måde, men hvor resultatet ofte er endt i mere unødigt registreringsarbejde. De løsninger der skulle have hjulpet med at spare tid, endte med at blive en byrde og en tidsrøver.

Jeg er bange for, at disse oplevelser har været med til at forskrække mange folk i byggeriet fra at støtte op om nye IT-løsninger. For tænk nu, hvis det går galt endnu engang? Så skal jeg da i hvert fald ikke være en af dem, der var med til at sætte det i søen. Så er det bedre at stå på sidelinjen og sige: ”Hvad sagde jeg.”

Konsekvensen af denne holdning er, at mange virksomheder i byggeriet har haft svært ved at få IT-projekter rullet ud, og det kan være endnu sværere at finde opbakning på tværs af hele organisationen. Ofte kan det godt lade sig gøre at overtale afdelingslederne og det administrative personale, for de arbejder jo alligevel med IT det meste af tiden. Den rigtige modstand møder man ofte først, når man skal have IT-systemet ud af hovedkontoret og ind på byggepladsen. Det er når man skal have projekt- og byggelederne om bord. Endnu sværere er det, når man skal overbevise sine formænd og deres sjak, om at det er en god ide.


Eksekvering der virker

Der er mange måder at implementere ny IT på, og mange af metoderne virker meget dårligt i byggeriet. Jeg tror man skal passe på med at tage de løsninger, som har virket i industrien eller dem der har fungeret i banker og detailkæder. Byggeriet er på mange måder en unik branche. Dels fordi så mange parter skal arbejde sammen, og dels fordi man på den måde flytter produktionen til en ny lokation hver gang. Det betyder at både kulturen og strukturen er meget anderledes end i mange andre brancher.Men hvad gør man så?

En af de erfaringer jeg har er, at folk fra byggebranchen tror på ting, når de har set det i praksis. Det betyder, at kurser og workshops sjældent er en god metode til at introducere nye IT-værktøjer i byggeriet. Derimod har jeg indtrykket af, at nogle har haft rigtig gode erfaringer med at lave hands on træning ude på byggepladsen. Her har man taget folks konkrete opgaver i hånden og kørt dem igennem IT-maskinen. På den måde kan man vise folkene på byggepladsen de reelle fordele, de kan opleve ved at bruge et nye IT-system i netop deres hverdag.

Det er på ingen måder den billigste måde at implementere IT på, men sandsynligheden for at man faktisk formår at realisere nogle af de gevinster man håber på, er angiveligt markant større.

Som jeg ser det, er der et kæmpe potentiale for byggebranchen, i forhold til at realisere mange af de fordele som ligger gemt i at arbejde meget mere med digitale løsninger.


Dine erfaringer

Hvis du har erfaringer med at sætte nye IT-projekter i søen indenfor byggeriet, vil jeg meget gerne høre, hvad du har oplevet. Det er både hvis du har siddet som ansvarlig for projektet, men i særlig grad, hvis du er en af dem der har siddet ude på byggepladsen og har fået stukket et nyt system i hænderne. Det jeg specielt er interesseret i at høre om, er hvilke ting der har virket godt i hvilke sammenhænge, og hvilke ting der i hvert fald ikke har fungeret.


Vil du læse hele rapporten?

Den undersøgelse vi lavede af 15 forskellige virksomheder i byggeriet, indeholdt også mange andre spændende resultater, som jeg løbende skriver artikler om. Ønsker du at modtage selve rapporten, kan du kontakte Simon Munch på sim@execution-excellence.com

#eksekvering #strategi #innovation #digitalisering #byggebranchen #byggeri

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out