Innovation i byggebranchen – en glødende platform

Det ulmer med udvikling og nye tiltag i byggebranchen, men flammerne er endnu ikke synlige, og derfor er der ikke den brændende platform, der tvinger alle til at reagere. Her er 5 nøgle-budskaber til dig, der gør dig nogle tanker om nytænkning og innovation i byggeriet. Er det mon noget I skal gøre noget ved, før de første flammer begynder at stikke frem?

For byggebranchen kommer 2020’erne til at stå i innovationens tegn. Den seneste tid har Licitationen bragt en del artikler om, hvordan teknologi kan bruges som genvej til en sundere bundlinje og om, at nytænkning er vejen til mere effektivitet. Senest har Dansk Byggeri oprettet et rejsehold, der skal hjælpe bygge- og anlægsbranchen med at finde og implementere ny teknologi. Der kan være tale om alt mellem robotter, 3D printere og droner. Det er teknologi, der er kommet for at blive.

Der er ingen tvivl om, at innovation er et emne, der kommer til at fylde meget mere i byggeriet fremover. Der er stor sandsynlighed for, at innovation kommer til at forandre byggeriet på samme måde, som det er sket med mange andre brancher. Det danske landbrug reducerede mellem 1992 og 2012 arbejdsstyrken med over 50% samtidigt med, at produktiviteten steg betydeligt. Det kunne kun lade sig gøre på grund af indførelsen af ny teknologi. På samme måde kan vi sandsynligvis forvente en større forandring i det danske byggeri i det kommende årti. Men mine erfaringer har bare vist mig en ting meget klart: Det er svært at komme i gang med nytænkning i byggebranchen.

Dem, der er gået i gang

I foråret havde jeg glæden af at arbejde tæt sammen med en af de større aktører i byggebranchen, som vidste, at innovation bliver en nøgle til at skabe konkurrencemæssige fordele i fremtiden. Derfor var det vigtigt at blive dygtige til nytænkning allerede nu. Af denne grund valgte de at lægge mange timer og ressourcer i at opbygge denne evne. Eksterne konsulenter blev ansat til at bygge en model for innovation. En flok medarbejdere blev trænet i bedre at forstå kunders behov og bruge nye værktøjer til at finde nye løsninger. Disse medarbejdere blev samlet hver anden uge hen over et års tid, for løbende at følge op på fremdrift og resultater. Efter et års tid måtte de dog konstatere, at de kun havde nået ganske lidt. Årsagen? Medarbejderne havde generelt lagt alt for få indsatser i innovation. Det var bestemt ikke fordi, medarbejderne ikke havde lyst til at arbejde med innovation, men når det kom til stykket, var der bare noget der var vigtigere – at tage sig af den daglige drift de befandt sig midt i. Og da innovation ikke blev prioriteret af de daglige ledere, var det desværre ikke noget, der blev tid til i hverdagen.

At innovation bliver nedprioriteret, er en tendens vi ser for ofte. Intentionerne er gode, ideerne er gode, men når det kommer til stykket, er innovation noget, der får lov til at vente. Og det må vente længe. Men hvor længe kan det blive ved med at vente? Hvor længe tør I vente, før I begynder at gøre nytænkning til en prioritet i jeres organisation?

Dem, der ved, de skal i gang

Den 29. november 2018 afholdt vi et seminar om innovation og inviterede et par direktører fra byggebranchen, som alle havde bestemt sig for, at nytænkning var vigtigt for dem. I løbet af dagen fik vi diskuteret nogle af de centrale muligheder og udfordringer, der ligger i innovation. Der blev talt om alt fra robotter, der kan skrabe giftig maling af facader, til virtual reality, der giver mulighed for at træde ind i et rum, der endnu ikke er bygget, og hvordan digitalisering allerede i dag kan være med til at gøre hverdagen lettere for folk på byggepladsen. Alle ideer, der enten kan skabe effektiviseringer og løfte den nuværende bundlinje, eller kan åbne nye forretningsområder, som giver ny omsætning.

En ting, der stod klart på dette seminar, var, at der er rigtig lang vej igen. Selvom disse direktører er klar over behovet for at tænke nyt, ved de også, at deres organisation er som en supertanker. Sådan en vender man ikke på et øjeblik. Det er ikke, fordi I skal forvente, at det bliver standarden at 3D printe huse i løbet af 2019. Det ligger et stykke ude i horisonten endnu. Det, de dog ved, er, at hvis de skal følge med forandringen, så er de nødt til at gøre sig nogle overvejelser nu.

På seminaret blev der også plads til at vende konkrete erfaringer med at arbejde med innovation, både i byggebranchen og på et mere generelt plan. Alle disse erfaringer har tilsammen resulteret i nogle nøglebudskaber, som bliver helt centrale, hvis man ønsker succes med innovation i byggebranchen.

De 5 nøgle-budskaber

Det meget vigtigt, at I er afklarede om, hvorfor I går i gang med innovation.  En vigtig erfaring er, at når man ønsker at arbejde mere struktureret med innovation, er det nødvendigt at både ledere og medarbejderne forstår, hvorfor det er vigtigt – også for dem selv. Man skal ikke give sig i kast med noget nyt, bare fordi det er nyt. Man skal give sig i kast med noget nyt, fordi man tror på at det kan være med til at skabe en sundere forretning på langt sigt. Og det skal kommunikeres klart ud i hele organisationen.

Jo senere I kommer i gang med innovation, jo større sandsynlighed er der for at det er for sent.  Forandringen er efterhånden blevet en konstant, og hvis man ikke er forberedt inden forandringen sker, så er det altså for sent at gå i gang når skaden er sket. Tænk bare på Nokia. Da den første smartphone kom på markedet, forventede de ikke at miste betydelige markedsandel, men i løbet af 2-3 år, var hele deres marked vendt på hovedet, og det var for sent at reagere. Årsagen er at forandringen har en vane med at komme senere end vi forventer. Men når forandring så kommer, har den typisk også en meget større effekt end vi forventer, og den går typisk meget hurtigere.

Det er altafgørende, at innovation bliver taget seriøst og bliver prioriteret af den adm. direktør samt ledergruppen.  Hvis ikke innovation er en prioritet på tværs af ledelsen, er sandsynligheden for, at den bliver det hos medarbejderne meget lav. Der er rigeligt at lave i hverdagen, der mangler ikke ligefrem opgaver. Det er nu engang sådan at de opgaver der bliver løst, er dem der bliver prioriteret. Så skal medarbejderne prioritere innovation, er de nødt til at mærke, at hele ledelsen faktisk mener, at det er lige så vigtigt at sikre deres fremtidige forretning, som det er at levere på den forretning, der er i dag.

Den største barriere for innovation er ikke vores evner, men vores måde at tænke på.  En af undskyldningerne, man hører, når nogen ikke har fået succes med innovation, er, at medarbejderne ikke var kreative nok. Det er bare meget sjældent det virkelige problem. Vi har alle sans for kreativitet, men at arbejde med innovation handler i meget mindre grad om kreativitet og i meget højere grad om processen. De mest værdifulde løsninger kommer ikke nødvendigvis fra de mest kreative mennesker, men fra dem, der har taget sig tid til faktisk at undersøge et problem og lede efter mulige løsninger. Dem, der ikke opnår resultater, har typisk alverdens undskyldninger om en masse ting, de ikke kunne gøre noget ved, og de har meget lidt fokus på det de kunne have gjort.

Det er ikke afgørende hvilken innovationsmodel I vælger, det afgørende er, at I eksekverer konsekvent på den. Vi oplever desværre, at nogle behandler deres innovationsstrategi som et træningsprogram i januar måned. I uge 1 følges planen, i uge 2 bliver det til lidt mindre, og før det bliver uge 6, er indsatsen reduceret til et minimum. Hverdagen har fået lov at tage over igen, og pludselig bliver der for travlt til at træne. Når man så ikke er kommet i form, spørger man efter et nyt træningsprogram, for det gamle virkede jo tydeligvis ikke. Det samme sker for nogle virksomheder, som sætter et innovationsprogram i søen. Til at starte med er der stor opbakning, men efter en måned eller to er det blevet hverdag igen, og folk får ikke lagt de indsatser, de havde lovet. Konsekvensen er, at resultaterne udebliver. Og så hjælper det altså ikke at skifte til en ny model, hvis adfærden forbliver den samme. Uanset hvilken model man vælger, er vedvarende eksekvering nødvendigt.

Uanset hvad, står det klart at nytænkning kommer til at blive en forudsætning for byggebranchen fremover. Så det er helt centralt, at I får gjort nogle tanker om hvad det kommer til at betyde for din organisation. Hvis I ønsker at undgå, at blive overhalet indenom af udviklingen, er det ikke et spørgsmål OM I skal i gang med nytænkning og innovation, men blot et spørgsmål om hvornår.

Er du adm. direktør i en virksomhed i byggebranchen, og er innovation og nytænkning noget du gør dig nogle tanker om? Så overvej om det ikke ville være interessant at vende nogle tanker med andre direktører i branchen på vores næste seminar om innovation i byggeriet. Læs mere her.

 

Tak fordi du har læst med. Lad mig endelig høre dine kommentarer, refleksioner og erfaringer med innovation og innovative strategier i byggeriet eller andre brancher.

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out