Innovation i byggeriet - Mange bække små

Når jeg taler med forskellige aktører i byggeriet, lader det til at der er meget forskellige perspektiver på hvad innovation egentlig er indenfor byggebranchen. Hvis man taler med ingeniørerne og nogle af de mere tech-tunge virksomheder, får man let indtrykket af innovation i høj grad handler om at finde plads til de første robotter og 3D-printere på byggepladserne. Altså noget der nemt kommer til at ligne en regulær revolution. Hvis man derimod taler med det udførende led af byggeriet, ligger forståelsen i langt højere grad på det der er indenfor armslængde. Altså en masse små forbedringer der gør arbejdet bare lidt nemmere og lidt mere effektivt. For tiden er det primært ting som digitale løsninger, nye værktøjer og nye metoder der gør eksisterende opgaver lettere.

Det ene er som sådan ikke mere rigtigt end det andet, innovation handler jo om forbedring og fornyelse. Både i det store og i det små. Det er også med stor glæde, at jeg det sidste års tid har mødt en kæmpe interesse for at arbejde mere med innovation i byggebranchen. Jeg oplever mange virksomheder som har et brændende ønske om at blive dygtigere til at sætte nye ideer i søen og se dem sejle helt i mål, så de faktisk kommer til at opleve værdien af de ideer de har haft. De har måske ikke en ambition om at revolutionere deres branche, men de vil gerne samle op på alle de små ideer i hverdagen. De mange små bække, der over tid kan blive et lille hav af ideer.

Sammen med dette brændende ønske, om at arbejde mere med innovation, har jeg desværre også oplevet en frustration over, hvor svært det kan være at få de innovative ideer omsat til praktiske løsninger. Det kan der nok være mange årsager til, men en af de helt centrale udfordringer handler om den måde man opfatter innovation på. Det vil jeg prøve at sætte nogle ord på.

Innovation er mere end gode ideer

Jeg har afholdt et par seminarer for direktører i byggebranchen med fokus på, hvordan de kan blive mere innovative. Til disse seminarer er jeg stødt på en holdning om, at innovation ikke er noget der kan planlægges, og derfor er det svært at arbejde med. Det er en holdning som jeg er nødt til at udfordre. Min overbevisning er, at det er med innovation, som det er med alt andet, hvis du ikke bruger noget tid på det, så bliver det aldrig til noget. Og meget af den tid du skal bruge, kan du sagtens planlægge. Det er vigtigt, at forstå innovation ikke bare handler om at få en god ide. Innovation er en proces. Og det er en proces som skal struktureres, planlægges og prioriteres, hvis man ønsker succes.

Den første udfordring opstår ofte, når folk tror at innovation starter med at få en masse gode ideer, uden at have en retning eller mål for, hvad det er de vil opnå. Prøv at give dig selv den her udfordring: Find på en god ide! Brug 2 minutter på at beskrive de bedste ideer du har.

Hvordan gik det? Mange oplever, at det ikke er ret nemt at forholde sig til sådan en udfordring. En af årsagerne til at det er svært er, at du ikke aner om jeg vil have dig til at finde på et nyt slogan til din forretning, eller om du skal løse verdens klimakrise. Det er selvfølgelig sat på sidsen, men det er ofte den følelse medarbejderne sidder tilbage med, når der bliver sat et innovationsprojekt i søen uden en særskilt struktur eller strategi.

Processen for innovation

Behov ide test.png

For bedre at forstå, hvordan du selv kan strukturere processen for jeres innovation, skal vi starte med at blive enige om hvad det reelt er for nogle trin vi skal igennem. De helt basale trin kan beskrives som behov, ide og test. Dem vil jeg kort gå igennem her.

Behov

Grundlæggende starter innovation med at erkende et behov. Det kan enten være et problem eller en mulighed, og det kan enten være for dig, dine kollegaer, dine samarbejdspartnere eller dine kunder. Et eksempel på et behov er: ”En stor del af problemerne i byggeprocessen opstår, når flere aktører skal arbejde sammen om en opgave, særligt hvis det er på tværs af flere fag. Vi har derfor behov for at blive dygtigere til at arbejde sammen på tværs.” Måden du kan kende sådan et behov på er, at når du har beskrevet dit behov, kan du stille spørgsmålet: ”Så hvad kan vi gøre ved det?” bagefter.

Ide

Det er først når du har fået beskrevet dit behov, og forstår hvad det reelt er du gerne vil have en løsning til, at det er tid til at lede efter ideer. Det er særligt denne fase mange ikke mener kan planlægges, og det kan de til dels have ret i. Det er sjældent, at de gode ideer opstår på kommando, men der er rig mulighed for at give medarbejderne de rette forudsætninger for at kunne komme med gode ideer. Det handler om, at man klæder dem godt på med en forståelse for hvilke behov vi gerne vil dække, og sikrer at de har let ved at bidrage med ideer. Her kan man med fordel planlægge ugentlige eller månedlige sessioner, hvor man gør det til en hverdagsopgave for sine medarbejdere, at skulle komme med kreative løsninger på konkrete behov.

Test

Det er i denne fase jeg oplever, at de fleste virksomheder bliver udfordret i deres innovationsproces, fordi de ikke har tests som en del af deres proces. For dem der ikke tester deres ideer, består innovation i at få en ny ide, og så er risikoen at det blot bliver ved snakken. Der er behov for at have en proces for, hvordan vi får testet vores ide i den virkelige verden. Bare fordi vi selv synes det er en super fed løsning, er der ingen garanti for at vores kollegaer eller kunder kan bruge det til noget. Sørg derfor for at allokere små budgetter til de nye ideer, og sørg for at teste det i det små, før det rulles ud på stor skala. I princippet kan en test bestå i at tale med 3 kunder om en ide, eller man kan tegne ideen på et stykke papir og høre hvad andre tænker om det. Det centrale er bare at ideen bliver testet før den rulles ud, og hvis vores test viser gode resultater, at vi så sikrer at vi får det skaleret til resten af organisationen.

Fra plan til handling

Når vi kigger på disse tre trin som processen for innovation, ser det jo ret overskueligt ud. Der ligger bare endnu en opgave i, at finde ud af hvordan på hvordan. Altså at finde ud af hvordan vi i praksis skal rulle det ud. Man skal være klar over at der nok findes 1.000 bud på, hvordan man klarer disse opgaver, men det centrale er at finde noget der fungerer i ens egen kontekst. I nogle virksomheder fungerer det at lave et dedikeret innovations team, som mødes en gang om måneden og aftaler hvilke behov der skal findes løsninger til, og hvilke ideer der skal testes. For andre virksomheder fungerer det bedre at sætte konkurrencer op, hvor alle kan bidrage med deres bud på løsninger.

Før man beslutter sig for hvordan man vil gå fra plan til handling, er det vigtigt, at man gør sig nogle tanker om, hvad man vil opnå med innovation. Der er behov for at ledelsen sætter sig ned og sætter nogle ord på, hvad visionen er, og hvorfor det er vigtigt for dem. Hvis man ikke kan svare på disse spørgsmål, kan det være svært at formidle videre til resten af organisationen. Og så er der er faretruende stor risiko for at det aldrig bliver til andet end snak.

Dem der når i mål

k-21-dsc_1916_beer.jpg

Det er mit klare indtryk, at de virksomheder som virkelig formår at rykke sig på den innovative front, er dem der for det første har fået beskrevet en klar vision for hvad de vil opnå, og hvorfor det er vigtigt for dem. De har typisk også fået sat struktur på deres indsatser, så de med en fast frekvens får beskrevet nye behov, og de har en proces for, hvordan de indsamler ideer og hvordan de tester dem. Vigtigst af alt, er det virksomheder, som har skabt en kultur, hvor alle føler, at det er deres ansvar og opgave at holde øjne og ører åbne for, hvordan de kan gøre deres arbejde bedre. Hver dag. De leder altid efter den næste lille bæk, der kan bidrage til virksomhedens succes.

Det er i sig selv lige meget, om du er en teknologitung spiller, eller om mange af dine opgaver er manuelle og bliver løst på samme måde som de gjorde for 50 år siden. Det er den samme verden vi lever i. Og det er nok efterhånden en kendsgerning at de forudsætninger vi arbejder under kommer til at forandre sig den kommende tid. Du kan enten vælge at gøre som du plejer, eller du kan vælge at være på forkant med tingene, og allerede nu begynde at ruste din organisation til at arbejde med nye løsninger og nye måder at tænke på.

Hvad tænker du?

Hvilke erfaringer har du med nytænkning og innovation i byggeriet? Er der nogle ting der har fungeret særligt godt for jer? Har du oplevet noget, der har været en central barriere i forhold til at få succes? Jeg vil meget gerne høre hvad du har oplevet og hvad du har af forventninger til fremtiden.

Jeg hører meget gerne fra dig på på LinkedIn, eller kontakt mig direkte her.

Vil du vide mere?

Jeg afholder jævnligt seminarer om hvordan man kan komme i gang med innovation i byggeriet. Du kan altid følge med i de seminarer der kommer her.

Her i foråret gennemførte jeg en undersøgelse for at trykteste hvor byggeriet står i forhold til innovation. Det kom der en spændende rapport ud af, som indeholder mange andre resultater som jeg også skriver om. Ønsker du at modtage selve rapporten, skal du bare kontakte mig, så sender jeg den til dig.

#eksekvering #strategi #innovation #digitalisering #byggebranchen #byggeri

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out