Jakob Orbesen

Om Jakob:

jakob+orbesen.jpg

Chefkonsulent | Dansk Industri

Med sit virke i Dansk Industri sidder Jakob med fokus på den danske byggebranche, hvor han repræsenterer hele værdikæden. Det betyder at Jakob har indsigt i mange af de undersøgelser og analyser der bliver lavet af den danske byggebranche. Derfor kan han også bidrage med nogle spændende vinkler på dagens emner.

På konference vil Jakob deltage som debattør omkring innovation indenfor samarbejdsformer.

Mød Jakob på LinkedIn

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out